Op zoek naar strategische?

 
strategische
RSV Strategische projecten.
10 jaar oproep strategische projecten: Gerard Stalenhoef Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten. Programma regie bij strategische projecten in de stad Gent: Philippe Van Wesenbeeck Diensthoofd, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning stad Gent. Toekomst strategische projecten: Peter Cabus secretaris-generaal Departement Omgeving.
Strategische planning Vlaanderen Intern. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
hoe verloopt de strategische planning bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering. Meerjarenraming, Beleids en begrotingstoelichting. Hoe verloopt de jaarlijkse strategische planning van de Vlaamse Regering. Horizontale, Transversale en Europese beleidsplannen. Andere beleidsplannen met impact op de strategische beleidsplanning van de Vlaamse Regering.
Strategische planning Wikipedia.
Specifiek helpt strategische planning organisaties om hun doelen te bereiken. Hiervoor moet strategische planning wel formeel zijn i.e, er gebeurt een uitgebreide analyse van de eigen omgeving en organisatie, en op basis hiervan bepaalt men een strategie met doelen en plannen, omvattend zijn i.e, er worden meerdere strategische opties geformuleerd alvorens men daadwerkelijk een koers kiest en gebruik maken van stakeholdermanagement i.e, bewust nadenken over wie er wordt betrokken tijdens strategische planning, wanneer, hoe en waarom.
Strategisch management - Wikipedia.
Onder andere de vertaling van de door het senior management ingezette strategische koers naar concrete acties in alle organisatorische lagen is onderwerp van onderzoek. De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton is een methodiek model om die vertaalslag te kunnen maken.

Contacteer ons